Pomembnejši datumi in kotizacija

POMEMBNEJŠI DATUMI

 

Spletna prijava in oddaja povzetkov 28.6.2024
Obvestilo o sprejemu prispevka 26.7.2024
Program dogodka 23.8.2024
Zadnji rok za plačilo kotizacije po redni ceni 30.8.2024

KOTIZACIJA

ČLANI*

NEČLANI

plačilo do 30.8. 2024

plačilo po 30.8. 2024

plačilo do 30.8. 2024

plačilo po 30.8. 2024

zaposleni

280 EUR

320 EUR

320 EUR

360 EUR

zaposleni študenti 3. stopnje

280 EUR

320 EUR

320 EUR

360 EUR

nezaposleni študenti 3. stopnje

75 EUR

95 EUR

115 EUR

135 EUR

zaposleni študenti 1. in 2. stopnje

280 EUR

320 EUR

320 EUR

360 EUR

nezaposleni študenti 1. in 2. stopnje

75 EUR

95 EUR

115 EUR

135 EUR

upokojenci

75 EUR

95 EUR

115 EUR

135 EUR

brezposelni

75 EUR

95 EUR

115 EUR

135 EUR

Cene so z vključenim DDV.

* Znižana kotizacija je na voljo članom društva s poravnanimi članskimi obveznostmi (plačana članarina).
Redna letna društvena članarina je 20 EUR. Pristopnica  
Študentska letna društvena članarina je 5 EUR. Pristopnica za študente

Kotizacija se obračuna NA OSEBO in ne na prispevek.  Če se konference udeleži več avtorjev istega povzetka, se vsak tudi registrira in poravna svojo kotizacijo.

Cena vključuje

  • Vstop na konferenco in razstavni prostor
  • Gradivo za konferenco in promocijski material
  • Zbornik povzetkov v digitalni obliki
  • Postrežba med odmori in večerna pogostitev (get together in gala večerja)

 

PLAČILO KOTIZACIJE

Po predračunu, ki ga prejmete ob registraciji na konferenco v ConfTool konferenčnem administrativnem sistemu.

Podatki za nakazilo:

Naslov: Slovensko kemijsko društvo, Hajdrihova 19, SI-1001 Ljubljana
Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana
SWIFT / BIC banke: LJBASI2X
Št. računa: SI56 02053-0013322846

V primeru nakazila za več udeležencev hkrati nas o tem pisno obvestite na elektronski naslov: chem.soc@ki.si

 

ODPOVEDI, VRAČILA IN NADOMESTILA

V primeru odpovedi udeležbe je potrebno obvestiti organizatorja dogodka. Stroški prijavnine se ob odpovedi, prejeti do vključno 30. avgusta 2024, vrnejo v znesku 80% plačila. Za odpovedi po tem datumu, povračilo prijavnine ni več mogoče. Vse zahteve za povračilo plačanih kotizacij bodo obravnavane po dogodku. Registrirani udeleženci, ki se konference ne morejo udeležiti, lahko imenujejo nadomestne udeležence in o tem obvestijo Slovensko kemijsko društvo (chem.soc@ki.si).

V primeru, da bo konferenca odpovedana s strani organizatorjev, bo Slovensko kemijsko društvo plačnikom kotizacije v celoti povrnilo stroške prijavnine.